Transport towarów niebezpiecznych ADR


ciężarówka na drodze nocąNasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w transporcie towarów niebezpiecznych ADR. Wszystkie procesy logistyczne planujemy z uwzględnieniem wymogów prawnych zawartych w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Nasi kierowcy posiadają stosowne zaświadczenia, zezwalające na przewóz materiałów niebezpiecznych. Oprócz dokładnego rozplanowania przebiegu trasy, dużą uwagę skupiamy na odpowiednim zabezpieczeniu przewożonych materiałów. Organizujemy zarówno transport krajowy, jak i transport międzynarodowy.

 

Jakie towary uznawane są za niebezpieczne?

Według umowy ADR za towary niebezpieczne uznaje się wszelkie materiały i przedmioty, których przewóz może stwarzać zagrożenie. Występują one w postaci stałej, są to wówczas towary sypkie i granulowane oraz ciekłej lub gazowej. Wśród towarów niebezpiecznych wyróżniamy m.in. benzynę, rozpuszczalniki, farby, niektóre nawozy sztuczne, różne kwasy oraz gazy, takie jak np. propan czy acetylen. Za towary niebezpieczne uznaje się również przedmioty zawierające materiały niebezpieczne np. zapalniczki, granaty, sztuczne ognie czy akumulatory.

Towary niebezpieczne na podstawie stopnia ich niebezpieczeństwa oraz rodzaju zagrożenia sklasyfikowane są według poniższego przykładu:

 • materiały i przedmioty wybuchowe
 • gazy
 • materiały ciekłe zapalne
 • materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • materiały samozapalne
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • materiały utleniające
 • nadtlenki organiczne
 • materiały trujące
 • materiały zakaźne
 • materiały promieniotwórcze
 • materiały żrące
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne