Transport chłodniczy


drzwi naczepy ciężarówki Świadczymy usługi w zakresie organizacji i koordynacji transportu chłodniczego. Ze względu na specyfikę warunków, w jakich należy przewozić niektóre towary, transport ten wymaga zachowania szczególnej ostrożności i właściwego rozplanowania. Nasza firma dysponuje bogato wyposażoną flotą pojazdów przeznaczonych do transportu chłodniczego. Regularnie sprawdzamy ich stan techniczny, aby zniwelować wszelkie awarie możliwe do wystąpienia podczas przewozu. Dbamy o odpowiedni dobór temperatury i wilgotności względem wymogów transportowanych towarów. Cały proces logistyczny planujemy ze szczególną dokładnością, aby uniknąć opóźnień, które mogą wpłynąć na uszkodzenie produktów.

 

Pojazdy przystosowane do transportu chłodniczego

Pojazdy przystosowane do transportu chłodniczego, czyli tak zwane chłodnie, wyposażone są w agregat odpowiedzialny za schładzanie powietrza. Umieszczony jest on we frontowej części pojazdu. Powietrze znajdujące się wewnątrz pojazdu zasysane jest przez wentylatory umiejscowione w górnej części ładunkowej. Następnie kierowane jest do przestrzeni parownika. Po dostaniu się do agregatu powietrze schładza się i wraca specjalnymi kanałami do dolnej części, gdzie jest umieszczony ładunek. Pojazdy wyposażone w agregat doskonale sprawdzają się do długotrwałego przewozu towarów mających specjalne wymogi odnośnie temperatury.

Wśród chłodni wyróżniamy pojazdy typu:

  • doppelstock – wyposażone w podwójny poziom ładowania;
  • chłodnie z grodzią – umożliwiają wspólny przewóz towarów mających odmienne wymagania odnośnie stałej temperatury;
  • chłodnie hakowe – wyposażone w haki znajdujące się wewnątrz pojazdów, co umożliwia przewóz np. tusz wieprzowych.